วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

อนุทิน 2

  ในยุคสมัยนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่าคำว่าโสเภณีหมายถึงหณิงสาวที่ขายบริการทางเพศเพื่อสำเร็จความใคร่ในกามอารมณ์องผู้อื่นอันเป็นการสำส่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการอย่างเช่น สิ่งของมีค่าต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ้นค้าแบรนเนมบ้านรถและอื่นๆอีกมากมาย โดยไม่สามารถขอเงินจากผู้ปกครองได้หรือหาเงินได้เองจากการทำงาน เพราะสิ่งของเหล่านี้ล้วนมีราคาแพง นักศึกษาเหล่านั้นจึงยอมทำงานที่คิดว่าง่าย โดยการไปายบริการทางเพศ ทำงาน
อาบอบนวด ทำงานในผับในบาร์ เพื่อให้ได้มาโดยวิธีง่ายๆโดยไม่คิดถึงผลที่จะตามมาภายหลัง ซึ่งอาชีพเหล่านี้มักมีการเกี่ยวพันกับสิ่งอบายมุข เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เมายาซึ่งสร้างภาพพจน์ที่ไม่ดีให้กับตัวเองและคนรอบข้างยังหมดศรัทธาในความเป็นนักศึกษาเพราะบุคคลกลุ่มนี้ได้ทำลายความเป็นนักศึกษาให้ดูแย่ลงในสังคม

        สาเหตุเกิดขึ้นจากเด็กอยากมีอยากได้ คลั่งไคล้ในวัตถุนิยม ตามกระแสแฟชั่น เกิดจากาดความอบอุ่นในครอบครัวขาดความรู้สึกมีคุณค่าไม่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้ ไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่และสังคม จึงแสวงหาการยอมรับ 

        การแก้ไปัญหาจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนองสังคมประกอบด้วย ภาครัฐ ควรมีการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมเพราะเมื่อทุกคนมีรายได้เพียงพอ ก็คงไม่มีใครอยากายบริการทางเพศและควรมีนโยบายชัดเจนในการปราบปรามสื่อลามกมีการควบคุมเว็บไซต์ที่มีการแพร่ภาพลามกหรือช่องทางในการขายบริการทางเพศอย่างจริงจัง รณรงค์ให้ความสำคัญเรื่องครอบครัวความรักความอบอุ่นภายในครอบครัวครอบครัวควรปลูปฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก ให้รู้จักรักนวลสงวนตัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกับอบายมุในส่วนของสถาบันครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ความรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้องมอบความรักความอบอุ่น สร้างความไว้วางใจให้กับลูกผู้ปกครองควรศึกษาหาความรู้เพื่อให้ทันเทคโนโลยีเพื่อสามารถเฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรหลานได้  สถาบันการศึกษาควรจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสมกับระดับชั้นสอนให้รู้ถึงปัญหาของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร